Miesto podnikania, adresa predajného miesta a sídla firmy

 

Na účely zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov je dôležité, aby z pokladničného dokladu bolo zrejmé, ktorá adresa je sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a ktorá adresa je predajné miesto, pričom nieje podstatné, ako tieto údaje budú označené.

Pre úplnosť uvádzame, že z citované ustanovenia nevyplýva, že na pokladničnom doklade majú byť uvedené slová "miesto podnikania", ale že pokladničný doklad musí tento údaj obsahovať. V prípade, že z kapacitných dôvodov (t. j. možnosti elektronickej registračnej pokladnice) nie je možné uviesť aj predmetné slová, tieto uvedené nemusia byť, resp. môžu byť uvedené aj skratkou. V prípade, ak elektronická registračná pokladnica umožňuje uvádzanie aj predmetných slov, odporúčame z hľadiska prehľadnosti a jednoznačnosti uvádzať aj predmetné slová.

Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR