Aké pokladnice možno používať?

 

Podnikatelia podľa zákona o ERP môžu používať pokladnicu, ktorou je elektronické registračné zariadenie vybavené ustanovenými technickými časťami podľa zákona o ERP alebo počítač (nový alebo aj už v súčasnosti používaný) doplnený o fiskálnu tlačiareň.
Pokladnica aj fiskálna tlačiareň musia byť certifikované.  Akreditovanými osobami na účely certifikácie pokladníc sú EVPÚ, a. s. Nová Dubnica a TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Bratislava.