Pokladne vhodné na mobilný predaj

Potrebujete pri vašom podnikaní mobilnú pokladnicu na evidenciu tržieb? Pre každý typ mobilného predaja máme riešenie. 

Predaj v teréne 

Týmto termínom označujeme predaj, pri ktorom nie je žiadna možnosť napájania (230V ~, menič 12V = / 230V ~) a je vhodná registračná pokladnica na napájaná batériami.

Stánkový predaj a predaj na tržniciach

Pri tomto spôsobe predaja možno použiť klasické obchodné registračné pokladnice alebo dotykové zariadenia.