Rozdiel medzi registračnou pokladňou a pokladničným systémom

V súvislosti s povinnosťou evidencie tržieb sa hovorí o pokladničných systémoch POS. Niektorí si ich ale zamieňajú s fiškálnou registračnou podňou.

Registračná pokladňa

Registračná pokladňa je elektronické zariadenie s fiškálnou pamäťou, tlačiarňou a zákazníckym displejom.Pokladňa môže byť rovnako aj bežný počítač so samostatnou externou tlačiarňou. Rovnako musí mať fiškálnu pamäť a displej. Registračná pokladňa je úplne bežné zariadenie na využívané na evidenciu tržieb po celom svete.

Pokladničný systém

Pokladňa alebo aj pokladničný systém je rozhranie, pomocou ktorého účtujete položky zákazníkovi. POS systémy sú oproti klasickým obchodným pokladniam variabilnejšie a ponúkajú obchodníkovi viac možností. Centrálny bod systému, ku ktorému sú prídavné zariadenia pripojené, môže predstavovať buď PC s príslušným softvérom alebo priamo niektorý z dotykových POS systémov.

Pokladničný systém POS

Zaobstarajte si vašu novú registračnú pokladnicu alebo POS pokladňu v systéme eKasa: