On-line pokladnice od 1. januára 2015

Elektronické registračné pokladnice od 1. 1. 2015 budú musieť umožňovať on-line pripojenie s informačnými systémami finančnej správy. Ďalšie podmienky takéhoto pripojenia budú ustanovené vyhláškou, ktorú vydá Ministerstvo financií SR. V nadväznosti na túto požiadavku môžu výrobcovia, dovozcovia alebo distribútori pokladníc od 1. januára 2015 uvádzať na trh len také elektronické registračné pokladnice, ktoré budú takéto pripojenie umožňovať. Ak podnikateľovi vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát v roku 2015, musí začať používať

takú pokladnicu, ktorá spĺňa všetky požiadavky zákona vrátane on-line pripojenia. Ostatní podnikatelia, ktorí už v súčasnosti pokladnicu používajú, si budú pokladnice vymieňať postupne. V týchto prípadoch nie je potrebné si hneď zaobstarať novú pokladnicu. Elektronickú registračnú pokladnicu, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2015, môže používať aj naďalej s tým, že pri jej výmene za novú je povinný ju vymeniť len za elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá bude umožňovať aj on-line pripojenie.