Ako postupovať pri uvedení pokladnice do prevádzky?

 

Ak podnikateľ bude mať pokladnicu spĺňajúcu  požiadavky ustanovené zákonom o ERP alebo počítač doplnený o fiškálnu tlačiareň, je povinný za účelom pridania daňového kódu pokladnice predložiť daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice s vyplnenými predpísanými údajmi a kópiu certifikátu pokladnice alebo fiskálnej tlačiarne.
Následne po pridelení kódu pokladnice je pokladnica uvedená do prevádzky servisnou organizáciou.