Registračná pokladnica sa stane eKasa

Všetky registračné pokladnice musia byť tento rok napojené online na Finančnú správu, ktorá pre to pripravila projekt eKasa.

Podnikatelia sa musí pripraviť na úpravu pokladníc a prechod na eKasu - Online registračnú pokladnicu ORP. 

Zaobstarajte si vašu novú registračnú pokladnicu v systéme eKasa:

Chcete si ponechať Vašu súčasnú obľúbenú pokladnicu?

Modernizujte ju na systém eKasa pomocou Upgrade balíčku! Objednávka online.