Registračná pokladnica sa stane eKasa

Všetky registračné pokladnice musia byť tento rok napojené online na Finančnú správu, ktorá pre to pripravila projekt eKasa.

Podnikatelia sa musia pripraviť na úpravu pokladníc a prechod na eKasu - Online registračnú pokladnicu ORP. 

Povinnosť napojiť registračné pokladnice na systém eKasa


Jedná sa o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľských subjektov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia môžu svoje súčasné pokladnice upgradovať na online registračnú pokladnicu ORP alebo vymeniť za hotové zariadenie a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.

Do prechodu na eKasu fungujú podnikatelia na dvoch systémoch. A to:

Elektronická registračná pokladnicaElektronická registračná pokladnica slúži podnikateľom, ktorí prijímajú tržby v hotovosti. Prevádzka elektronickej registračnej pokladnice sa týka predaja tovaru alebo zákonom stanovených služieb. Od roku 2012 musia podnikatelia používať elektronickú registračnú pokladnicu (ERP) s fiskálnym modulom. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) sa neustále novelizuje, pričom podnikateľom pribúdajú predovšetkým nové povinnosti o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP) a jej prechod na eKasu - online registračnú pokladnicu ORP.

Od roku 2019 skončí elektronická registračná pokladnica ERP a namiesto nej musia podnikatelia prejsť na aplikáciu EKASA. Užívateľov virtuálnej pokladnice VRP sa však nový systém nedotkne - naďalej budú fungovať so svojimi pokladňami.


Zároveň platí, že fyzická pokladnica nie je na splnenie povinností nutná. On-line evidovať môžu podnikatelia aj z:

  • mobilu,
  • počítaču,
  • tabletu.

Zaobstarajte si vašu novú registračnú pokladnicu v systéme eKasa:

Chcete si ponechať Vašu súčasnú obľúbenú pokladnicu?

Modernizujte ju na systém eKasa pomocou Upgrade balíčku! Objednávka online.