Musí sa používať pokladnica pri poskytovaní lekárskej praxe?

Registračné pokladnice pre lekárov, zubných lekárov, notárov exekútorov a pod.

Podľa prílohy č.1 cit. zákona o ERP sa na všeobecné, špeciálne, zubné lekárske a veterinárne praxe vzťahuje povinnosť evidencie prijatých tržieb s platnosťou od 1. apríla 2015.

Registračná pokladnica EURO T MINI

Pokladnica komunikuje s lekárskymi softwérmi - je vhodná pre praktických lekárov, špecialistov, veterinárov aj zubárov. 

Registračná pokladnica Euro-50TE Cash/ Smart

Mimoriadne výhodné riešenie pre malé obchodné prevádzky a prevádzky služieb, ktoré ponúkajú do 10 položiek tovarov alebo služieb.