PRÍRUČKY AKO POUŽÍVAŤ VAŠU POKLADŇU

Nájdite si pre svoju registračnú pokladnicu použivateľkú príručku a 
všeobecný postup pri programovaní pokladnice pre vašu rýchlu orientáciu.

Registračná pokladnica
Euro 50/o Cash

Registračná pokladnica
Euro 50/o Mini

Fiskálna registračná pokladnica
Euro 150/o Flexy STD /BAT/PLUS

Registračná pokladnica
Euro 100

Registračná pokladnica
Euro 200

Registračná pokladnica
Euro 500

Registračná pokladnica 
Euro 1000

Registračná pokladnica 
Euro 2000

Registračná pokladnica
Euro 2100

Registračná pokladnica 
Datecs DP 50

Zálohovacie zariadene
JoDo

VRP
Elio driver

VRP
Elio driver_V1S

Ako nastaviť WiFI na pokladniciach EURO