Musí sa na pokladničnom doklade zobrazovať údaj o zaokrúhľovaní ceny?

 

Zaokrúhľovanie podľa § 3 ods. 4 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z. z. bolo ustanovené nadväzne na zrušenie desať a dvadsať halierových mincí. Vzhľadom na to, že v súčasnosti je v Slovenskej republike platná mena euro a zaokrúhľovanie sa neuplatňuje, nie je v rozpore so zákonom, ak na pokladničnom doklade budú uvedené slová "zaokrúhlenie ceny" a číslo 0,00 eur, resp. nebude uvedené žiadne číslo. Rovnako nebude v rozpore so zákonom, ak slová "zaokrúhlenie ceny" na pokladničnom doklade nebudú uvedené vôbec.

Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR