Elektronická registračná pokladnica pre parkoviská

S našimi registračnými pokladnicami sa vám podarí vyriešiť plynulý chod na parkovisku.