Tovar a služby oslobodené od dane

 

Zákon o DPH neustanovuje, akými slovami má byť na doklade z pokladnice vyjadrený údaj o oslobodení tovaru alebo služby od dane, preto MFSR zastáva názor, že možno akceptovať akékoľvek slovné vyjadrenie ako informáciu o tom, že dodaný tovar alebo služba sú oslobodené od dane.

Odporúčanie výrobcu pokladníc:

V prípade, že poskytujete tovar, resp. služby, ktoré sú oslobodené od daní a zároveň aj tovar a služby, ktoré dani nepodliehajú, Vám odporúčame, rozdeliť si tieto tovary a služby do dvoch daňových hladín nasledujúcim spôsobom:

  • tovary a služby oslobodené od dane = nulová daňová hladina
  •  tovary a služby nepodliehajúce dani = nezdaniteľná daňová hladina
Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR