Nákupný košík

/
Celkom bez DPH:
DPH:
Celkom s DPH:
Celkom k úhrade:

Adresa dodania

Spôsob platby:
Spôsob dodania:

* Povinné položky

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“), týmto udeľujem spoločnosti LB SERVIS SK s.r.o. , súhlas so spracovaním mojich osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.