Dílerská liga

Dňa 22. apríla 2015 sa v priestoroch spoločnosti ELCOM slávnostne vyhlasovali výsledky súťaže
Dílerská liga 2015 o najlepšieho predajcu fiskálnych zariadení za rok 2015.
Spoločnosť LB SERVIS SK získala 1. miesto.