Vajnorské dožinky

Vajnorské dožinky 24. augusta 2019

MČ Bratislava–Vajnory a Poľnohospodárske družstvo Vajnory spoločne usporiadali 16. ročník tradičných Vajnorských dožiniek.

LB SERVIS, ako čestný sponzor akcie, nemohol rozhodne chýbať!